May 2, 2016

装図教室 2016.04.30


オリジナルテキスタイル図案を使ったスタイル画を制作

ベクタードローイングで花柄を描く。ハーフステップ送りをつける。

顔のプロポーション首にタトゥーのあるポートレイト
完成。受講生、千葉さんの作品。

Feb 16, 2016

Tsutomu Yamaguchi / Instagram

装図教室 受講生、
イラストレーター Tsutomu Yamaguchiさん
インスタグラム
https://www.instagram.com/tsutomu.y/


Feb 4, 2016

Chinami Murakoshi / BFGU MAGAZINE 9

装図教室 受講生、村越 知波さん
BFGU 文化ファッション大学院大学 終了製作作品